Disclaimer

Disclaimer van AppartementenAntwerpen

AppartementenAntwerpen is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenAntwerpen, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenAntwerpen zijn verbonden. AppartementenAntwerpen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenAntwerpen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenAntwerpen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenAntwerpen worden aangeboden. AppartementenAntwerpen garandeert niet dat de op AppartementenAntwerpen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenAntwerpen garandeert ook niet dat de op AppartementenAntwerpen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenAntwerpen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenAntwerpen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenAntwerpen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenAntwerpen. U vrijwaart AppartementenAntwerpen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenAntwerpen.